Godba

ZGODOVINA GODBE

Začetki Frajhajmske godbe segajo v leto 1827. Povezani so z ustanovitvijo “Stare Glažute” na Pohorju. Ustanovitelj in lastnik glažute je bil Hieromin Gurtler, kateri si je za delo najel okoliške kmete. Leta 1780 je najel steklarje iz današnje AvstrijeČeške in Slovaške, med katerimi je bil glasbeno nadarjen Simon Jurič po rodu Čeh. Kateri je bil ustanovitelj in prvi vodja godbe. Simonu so se rodili trije sinovi med katerimi je bil glasbeno najbolj nadarjen Franc rojen 21.03.1833, kateri je prevzel vodenje godbe od očeta. Francu so se rodili štirje otroci: Jurij, Franc, Jožef in Ivana. Vsi trije sinovi so se naučili igrati in so pri godbi tudi igrali. Poznana so imena nekaterih godbenikov tistega časa (Anton Turner, Franc in Martin Fric ter Matija Korošec). Od očeta Franca je prevzel vodenje godbe sin Jožef rojen 13.03.1878 in jo vodil in vzpodbujal vse do svoje smrti 15.06.1969. Po njegovi strani se tradicija godbe ni nadaljevala, ker sta mu oba sinova umrla že v otroških letih, pač pa se je tradicija nadaljevala po sestrini strani Ivani Jurič poročeni z godbenikom Antonom Turnerjem. Rodili so se jima štirje sinovi: Martin, Jožef, Maks in Miha vsi glasbeno nadarjeni. Godbo je pred propadom rešil Martinov sin Anton Turner, ki je prevzel vodenje godbe od Jožefa Juriča. Veliko zaslug, da je godba v tistem času obstala gre tudi Alojzu Turnerju – “Bezenikovemu Lujzu”.

Frajhajmska godba

GODBA DANES

Od Antona Turnerja je vodenje godbe prevzel Maks Jurič in jo vodil do konca leta 2008. Od leta 2008 godbo uspešno vodi dirigent Matjaž Fifer. V mesecu aprilu 2017 so godebniki obiskali Bruselj, kjer so zaigrali v evropskem parlamentu, prav tako pa tudi v Luxemburgu in Strasbourgu. Godba danes šteje 24 Nad tovrstnim glasbenim izročilom se navdušujejo tudi mladi, ki jih druži veselje do glasbe, povezuje pa skupna misel, da ohranjajo in nadaljujejo tradicijo svojih prednikov.